Humboldt-Universität zu Berlin - Philosophische Anthropologie

Ehemalige wissenschaftliche MitarbeiterInnen

Dr. Christoph Schamberger
E-Mail: christoph.schamberger[at]web.de

Dr. Alexander Dinges
seit 2019 an der Uni Erlangen-Nürnberg
E-Mail: alexander.dinges@fau.de

Prof. Dr. Silke Eschert
seit SS 2019 an der FOM


Dr. Daniel Gruschke
Geschäftsstelle des Medizinsenats
E-Mail: daniel.gruschke@charite.de

Dr. habil. Rico Hauswald
seit 2013 an der TU Dresden
E-Mail: rico.hauswald@tu-dresden.de

Dr. Philipp Hübl
2012 bis 2018 Juniorprofessor an der Uni Stuttgart
E-Mail: ph@philipphuebl.com

Dr. Lara Keuck
seit 2021 Research Group Leader am MPIWG
E-Mail: lkeuck@mpiwg-berlin.mpg.de

Dr. Matthias Kiesselbach
Direktor des DFG-Büros Indien
E-Mail: matthias.kiesselbach@dfg.de

Prof. Dr. Beate Krickel
seit 2020 an der TU Berlin
E-Mail: beate.krickel@tu-berlin.de